Produktdemoer

Vaginal pH: en selvmålingsenhet for rettidig diagnostikk av lidelser

Diagnostisk effektivitet av en ny Candida ablicans hurtigtestenhet og viktigheten av noen risikofaktorer for vulvovaginal candidiasis i Mosul City

Vaginal pH som markør

Papid og enkel behandlingspunktdiagnostikk for kjønnssykdommer

Global strategi for forebygging og kontroll av seksuelt overførbare infeksjoner

Fra benk til sengekant_ Sette en vei for oversettelse av forbedret STI-diagnostikk til helsetjenester i utviklingsland

Retningslinjer for behandling av seksuelt overførbare sykdommer 2010