Produktdemoer

 Vaginal pH: et selvmålingsapparat for rettidig diagnostisering av lidelser

Diagnostisk effektivitet av nye Candida ablicans raske testapparater og viktigheten av noen risikofaktorer for vulvovaginal candidiasis i Mosul City

Vaginal pH som markør

Papid og enkel diagnosepunkt for kjønnssykdommer

Global strategi for forebygging og kontroll av seksuelt overførbare infeksjoner

Fra benk til sengeside_ Sette en vei for oversettelse av forbedret STI-diagnostikk til helsevesenet i utviklingslandene

Retningslinjer for behandling av seksuelt overførbare sykdommer 2010