Adenovirus Test

  • Adenovirus Test

    Adenovirus Test

    FORSIKTIG BRUK StrongStep® Adenovirus Rapid Test Device (Feces) er en rask visuell immunanalyse for kvalitativ presumptiv deteksjon av adenovirus i humane fekale prøver. Dette settet er ment for bruk som et hjelpemiddel i diagnosen adenovirusinfeksjon. INNLEDNING Enteriske adenovirus, først og fremst Ad40 og Ad41, er en ledende årsak til diaré hos mange barn som lider av akutt diaréssykdom, nest etter rotavirusene. Akutt diaré sykdom er en viktig dødsårsak i ...