Dual Biosafety System Device for SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test

Kort beskrivelse:

Dual Biosafety System Device for SARS-CoV-2 Antigen Test brukes til kvalitativ påvisning av nye coronavirus (SARS-CoV-2) nukleokapsid (N) antigen i human hals / nasofaryngeal vattpinneprøver in vitro. Settet skal bare brukes som en tilleggsindikator eller brukes sammen med deteksjon av nukleinsyrer ved diagnostisering av mistenkte COVID-19 tilfeller. Det kan ikke brukes som eneste grunnlag for diagnostisering og ekskludering av pasienter med lungebetennelse smittet av det nye koronaviruset, og er ikke egnet for screening av befolkningen generelt. Kitene er veldig egnet for bruk i stor skala screening i land og regioner der det nye koronavirusutbruddet sprer seg raskt, og for å gi diagnose og bekreftelse på COVID-19-infeksjon. Testing er begrenset til laboratorier som er sertifisert i henhold til forskriftene fra nasjonale eller lokale myndigheter.


Produkt detalj

Produktetiketter

TheStrongStep® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test er en rask immunokromatografisk analyse for påvisning av COVID-19-antigen mot SARS-CoV-2-virus i human hals / nasopharyngeal vattpinne. Analysen brukes som et hjelpemiddel i diagnosen COVID-19.

VIKTIG: DETTE PRODUKTET ER BARE ment for profesjonell bruk, IKKE FOR SELVTESTING ELLER TESTING HJEMME!

Kun for bruk av kliniske laboratorier eller helsearbeidere
Kun for medisinsk profesjonell bruk

For test Midstream

Ta settkomponentene til romtemperatur før testing. Åpne posen og ta ut testenheten.
Når den er åpnet, må testenheten brukes umiddelbart.
Merk testenheten med pasientidentitet.
Skru av lokket på enheten.
1. Sett vattpinnen inn i røret, bryt vattpinnen med brytepunktet, la den prøvetatte vattpinnen falle i røret og kast den øvre pinnen.
2. Skru på lokket på enheten.
3. Bryt den blå pinnen.
4. Klem det blå røret FYRST, sørg for at all væske faller ned i underrøret.
5. Vortex enheten kraftig.
6. Inverter enheten, la prøvebufferen migrere på teststrimmelen.
7. Sett enheten inn i arbeidsstasjonen.
8. Les resultatene på slutten av 15 minutter. Et sterkt positivt utvalg kan vise resultatet tidligere.
Merk: Resultat etter 15 minutter er kanskje ikke nøyaktig.

抗原笔型操作示意图

BEGRENSNINGER FOR TESTEN
1. Innholdet i dette settet skal brukes til kvalitativ påvisning av SARS-CoV-2-antigener fra halspinne og nasofaryngeal vattpinne.
2. Denne testen oppdager både levedyktig (live) og ikke-levedyktig, SARS-CoV-2. Testytelsen avhenger av mengden virus (antigen) i prøven, og kan korrelere med eller ikke med viral kulturresultater utført på samme prøve.
3. Et negativt testresultat kan oppstå hvis nivået av antigen i en prøve er under testens deteksjonsgrense, eller hvis prøven ble samlet eller transportert feil.
4. Unnlatelse av å følge testprosedyren kan påvirke testytelsen negativt og / eller ugyldiggjøre testresultatet.
5. Testresultatene må evalueres sammen med andre kliniske data som legen har tilgjengelig.
6. Positive testresultater utelukker ikke samtidig infeksjoner med andre patogener.
7. Negative testresultater er ikke ment å herske i andre ikke-SARS virus- eller bakterieinfeksjoner.
8. Negative resultater bør behandles som presumptive og bekreftes med en FDA-godkjent molekylær analyse, om nødvendig, for klinisk behandling, inkludert infeksjonskontroll.
9. Anbefalinger for stabilitet av prøver er basert på stabilitetsdata fra influensatesting og ytelse kan være forskjellig fra SARS-CoV-2. Brukere bør teste prøver så raskt som mulig etter prøvetaking.
10. Følsomheten for RT-PCR-analyse ved diagnose av COVID-19 er bare 50% -80% på grunn av dårlig prøvekvalitet eller sykdomstidspunkt i gjenopprettingsfasen osv. SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Device er følsomhet teoretisk lavere på grunn av metodikken.


  • Tidligere:
  • Neste:

  • Skriv meldingen din her og send den til oss