Giardia Lamblia

  • Giardia lamblia

    Giardia lamblia

    FORSIKTIG BRUK StrongStep® Giardia lamblia Antigen Rapid Test Device (Feces) er en rask visuell immunanalyse for kvalitativ, presumptiv påvisning av Giardia lamblia i humane fekale prøver. Dette settet er ment for bruk som et hjelpemiddel ved diagnosen Giardia lamblia-infeksjon. INNLEDNING Parasitære infeksjoner er fortsatt et svært alvorlig helseproblem over hele verden. Giardia lamblia er den vanligste protozoa som er kjent for å være ansvarlig for en av hovedårsakene til alvorlig diaré hos mennesker, ...