HSV 1/2 antigen test

  • HSV 12 Antigen Test

    HSV 12 antigen test

    INNLEDNING HSV er et omslutt, DNA-frembringende virus som er morfologisk lik de andre medlemmene av slekten Herpesviridae. To antigenisk forskjellige typer gjenkjennes, betegnet type 1 og type 2. HSV type 1 og 2 er ofte involvert i overfladiske infeksjoner i munnhulen , huden, øyet og kjønnsorganene, infeksjoner i sentralnervesystemet (meningoencefalitt) og alvorlig generalisert infeksjon hos nyfødte hos immunkompromitterte pasienter er også sett, selv om ...