• SARS-CoV-2 Antigen kit1
  • SARS-CoV-2 Antigen kit
  • SARS-CoV-2 IgGIgM Rapid Test
You can check the list on the UK Department of Health website : https://www.gov.uk/.../medical-devices-regulations-2002... If you need to purchase our products, you can contact us at any time!

Produktene våre har kommet inn på den britiske listen over unntatte invitro-diagnostiske enheter for koronavirus!

Du kan sjekke listen på nettstedet til det britiske helsedepartementet: https://www.gov.uk/.../medical-devices-regulations-2002... Hvis du trenger å kjøpe produktene våre, kan du kontakte oss på når som helst!
SARS-CoV-2 has now evolved several mutations with serious consequences,some like B.1.1.7,B.1.351,B.1.2,B.1.1.28,B.1.617,Including the omicron mutant strain(B1.1.529) reported in recent days. As an IVD reagent manufacturer, we always pay attention to the development of relevant events, check the changes of relevant amino acids and evaluate the possible impact of mutations on reagents.

Testrapport og i silico-analyse for StrongStep® SARS-CoV-2 antigen hurtigtest på forskjellige SARS-CoV-2-varianter

SARS-CoV-2 har nå utviklet flere mutasjoner med alvorlige konsekvenser, noen som B.1.1.7,B.1.351,B.1.2,B.1.1.28,B.1.617,inkludert omicron-mutantstammen (B1.1.529) rapportert de siste dagene.Som produsent av IVD-reagenser tar vi alltid hensyn til utviklingen av relevante hendelser, sjekker endringene av relevante aminosyrer og evaluerer den mulige innvirkningen av mutasjoner på reagenser.
StrongStep® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Enter the EU common list of hygiene and food safety, which is one of the few manufacturers that has 100% sensitivity when the CT value is less than 25%.

StrongStep® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Gå inn i EUs felles liste over hygiene og matsikkerhet

StrongStep® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Gå inn i EUs felles liste over hygiene og mattrygghet, som er en av få produsenter som har 100 % sensitivitet når CT-verdien er mindre enn 25 %.
StrongStep® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test ncluded in the FIND evaluation list. The Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND), is an organization that specializes in evaluating the performance of kits in strategic cooperation with WHO.

StrongStep® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test inkludert i FIND-evalueringslisten

StrongStep® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test inkludert i FIND-evalueringslisten.Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND), er en organisasjon som spesialiserer seg på å evaluere ytelsen til sett i strategisk samarbeid med WHO.
Sequence alignment analysis showed that the mutation site of the SARS-CoV-2 variant observed in the in the United Kingdom , South Africa and India are all not in the design region of the primer and probe at present. StrongStep® Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Multiplex Real-Time PCR Kit (detection for three genes) can cover and detect mutant strains ( shown in the following table) without affecting the performance at present. Because there is no change in the region of the detection sequence.

Uttalelse om variantvirus

Sekvensjusteringsanalyse viste at mutasjonsstedet til SARS-CoV-2-varianten observert i Storbritannia, Sør-Afrika og India ikke alle er i designregionen til primeren og proben for tiden.StrongStep® Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Multiplex Real-Time PCR Kit (deteksjon for tre gener) kan dekke og oppdage mutantstammer (vist i følgende tabell) uten å påvirke ytelsen for øyeblikket.Fordi det ikke er noen endring i området for deteksjonssekvensen.
We have received many certificate or EUA from different countries, such as United Kingdom, Singapore, Brazil, South Africa, Malaysia,Indonesia,Philippine, Argentine, Guatemala and so on. Also, we have send our products to many institue for evaluation, below are the summary of some data. Please contact us via guangming@limingbio.com if you need full artical of following report.

Oppsummering av evalueringsrapport fra Different Institute om StrongStep® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test

We have received many certificate or EUA from different countries, such as United Kingdom, Singapore, Brazil, South Africa, Malaysia,Indonesia,Philippine, Argentine, Guatemala and so on. Also, we have send our products to many institue for evaluation, below are the summary of some data. Please contact us via guangming@limingbio.com if you need full artical of following report.
Recently, the StrongStep® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test produced by Nanjing Liming Bio-products Co. Ltd has successfully obtained the Thailand FDA certificate (registration number T 6400429,T 6400430,T 6400431,T 6400432 ), and now has been approved to enter the Thailand market.

Thailand FDA COVID 19 ATK 2021 T6400429

Nylig har StrongStep® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test produsert av Nanjing Liming Bio-products Co. Ltd oppnådd Thailand FDA-sertifikatet (registreringsnummer T 6400429, T 6400430, T 6400431, T 6400432 ), og har nå blitt godkjent for å gå inn på Thailand-markedet.
Recently, Nanjing LimingBio‘s Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) antigen detection reagent

StrongStep® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test har oppnådd ytelsesverifiseringen av Paul-Ehrlich-Institut (PEI) i Tyskland!

Nylig har Nanjing LimingBios nye koronavirus (SARS-CoV-2) antigendeteksjonsreagens "StrongStep® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test" oppnådd ytelsesverifiseringen av Paul-Ehrlich-Institut (PEI*) i Tyskland, dette produktet har blitt sertifisert av det tyske føderale byrået for medisiner og medisinsk utstyrsadministrasjon (BfArM).LimingBio har blitt en av få produsenter i Kina som har oppnådd den doble sertifiseringen av BfArM+PEI i Tyskland.Liming Bios antigenhurtigtest har bestått den autoritative sertifiseringen fra helsedepartementet i mange land, noe som fullt ut beviser den utmerkede ytelsen til settet.
StrongStep® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test is a rapid immunochromatographic assay for the detection of COVID-19 antigen to SARS-CoV-2 virus in human Throat/Nasopharyngeal swab.

SARS-CoV-2 antigen rask test

StrongStep® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test er en rask immunokromatografisk analyse for påvisning av COVID-19-antigen mot SARS-CoV-2-virus i human hals/nasofaryngeal vattpinne.
This highly sensitive, ready-to-use PCR kit is available in lyophilized format (freeze-drying process) for long-term storage. The kit can be transported and stored at room temperature and is stable for one year.

Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Multiplex Real-Time PCR Kit

Dette svært følsomme, bruksklare PCR-settet er tilgjengelig i lyofilisert format (frysetørkeprosess) for langtidslagring.Settet kan transporteres og oppbevares i romtemperatur og er holdbart i ett år.

VÅRE SISTE PRODUKTER

MER

OM OSS

Nanjing Liming Bio-products Co., Ltd. grunnlagt i 2001, har selskapet vårt spesialisert seg på utvikling, produksjon og markedsføring av hurtigtester for smittsomme sykdommer, spesielt kjønnssykdommer.Bortsett fra ISO13485, er nesten alle våre produkter CE-merket og CFDA-godkjent.Produktene våre har vist lignende ytelse sammenlignet med andre metoder (inkludert PCR eller kultur) som er tidkrevende og kostbare.Ved å bruke våre hurtigtester kan enten pasient eller helsepersonell spare mye tid på å vente fordi det bare trenger 10 minutter.

MER
ABONNERE