Vibrio Cholerae O1 Test

  • Vibrio cholerae O1 Test

    Vibrio cholerae O1-test

    INNLEDNING Koleraepidemier, forårsaket av V.cholerae serotype O1, fortsetter å være en ødeleggende sykdom av enorm global betydning i mange utviklingsland. Klinisk kan kolera variere fra asymptomatisk kolonisering til alvorlig diaré med massivt væsketap, noe som fører til dehydrering, elektrolyttforstyrrelser og død. V. cholerae O1 forårsaker denne sekretoriske diaré ved kolonisering av tynntarmen og produksjon av et kraftig koleratoksin, På grunn av det kliniske og epidemiologiske ...